Tworzenie systemów dachów zielonych przynosi dużo korzyści sektorom publicznym, prywatnym, gospodarczym i cywilnym, a również środowiskom lokalnym i światowym. Choć wszelkie Systemy dachów zielonych spełniają podobne funkcje, to każda instalacja jest szczególna, więc parametry techniczne będą się różnić w zależności od: •    rejonu, •    klimatu, •    obiektu,•    typu zielonego dachu,•    samego projektu. Korzyści opisane...